Profesjonalna
Chemia dla Przemysłu
Telefon:   32 223 00 25

Produkty > Chłodziwa

CTx Braster Optimor

Opis produktu:

Ciecz chłodząco-smarująca uniwersalnego zastosowania typu powierzchniowo-czynnego CTX BRASTER OPTIMOR w postaci  roztworu wodnego stosowana do obróbki skrawaniem żeliwa i stali. Stężenie cieczy obróbczej w zależności od rodzaju obróbki:

Rodzaj 
obróbki

Zalecane stężenie

szlifowanie

2 - 6%

toczenie

3 - 10%

frezowanie

3 - 10%

wiercenie płytkie

3 - 7%

wiercenie głębokie

8 - 10%

rozwiercanie wykańczające

4 - 8%

gwintowanie

8 - 10%

dogładzanie oscylacyjne 
i szybkościowe

10 - 20%

wiercenie, frezowanie i szlifowanie szkła

3-10%

Chłodziwo CTX BRASTER OPTIMOR - dzięki zawartości specjalnych dodatków organicznych (polialkoholi), zmniejszających skłonność do tworzenia aerozoli - można stosować także  w procesach obróbki skrawaniem szkła.

Opakowania:

Formularz zamawiania produktu