Profesjonalna
Chemia dla Przemysłu
Telefon:   32 223 00 25

Produkty > Lakiery elektroizolacyjne

CTx Rivolt 07 Lakier elektroizol., kl.F

Opis produktu:

Czerwony  lakier elektroizolacyjny końcowy pokrywający w klasie temp. F. Nowej generacji końcowy lakier elektroizolacyjny pokrywający w klasie temp. F. Wykazuje wysoki stopień odporności na powierzchniowe prądy upływu izolacji. Zapewnia mocne, nieprzenikalne, izolacyjne uszczelnienie w trudnych warunkach środowiskowych. W ciągu pierwszych 3 minut oddziaływania na lakierowaną powierzchnię wykazuje właściwości penetracyjne, tworząc cienką powłokę ochronną, po 10–15 minutach uzyskuje pyłoodporność. Pełne wartości elektroizolacyjne lakieru uzyskuje się po 18-24h w temp. 20°C. Utwardzanie może być przyspieszone poprzez wygrzanie elementów przez 2-3 h w temperaturze 80°C. Jest to odpowiednik utwardzania przez około 18-24h. W trakcie utwardzania się lakieru następuje jednokierunkowa dyfuzja wilgoci, w wyniku czego zostaje ona wyparta na zewnątrz.

Receptura lakieru Ctx Rivolt 07 uwzględnia nowej generacji stabilizator chemiczny powodujący  równomierny rozkład lakieru na lakierowanej powierzchni (brak mikropęcherzy).

Zastosowanie:

Preferowane zastosowanie w warunkach narażenia na lekkie kwasy i ługi, dużej wilgotności, styczności z olejami transformatorowymi i przekładniowymi. Skład chemiczny lakieru uwzględnia oksydant inhibitujący powstawanie grzybków tropikalnych. Ctx Rivolt  07 stosowany jest do pokrywania uzwojeń silników, stojanów, wirników, transformatorów, uzwojeń elektromagnesów, szynotorów, płytek przewodzących itp.

Cechami wyróżniającymi lakier CTx Rivolt 07 wśród lakierów dostępnych na rynku są:

►   Szybkie wstępne suszenie

►   Doskonała elastyczność

►   Dobra odporność na parę

►   Dobra odporność na kwasy i ługi

►   Dobre właściwości elektryczne

►   Klasa temp. F (155 °C), jak również H (180 °C) jako  CTx Rivolt 07H.

Opakowania:

400ml, 10kg, 20kg

Formularz zamawiania produktu