Profesjonalna
Chemia dla Przemysłu
Telefon:   32 223 00 25

USŁUGI Z ZAKRESU UZDATNIANIA WODY I ŚCIEKÓW ORAZ ELEKTROENERGETYKI

Nie pozostawiamy naszych klientów z problemami! Rozwiązujemy je szybko, sprawnie i profesjonalnie oferując następujące usługi:

1. Czyszczenie i regeneracja urządzeń elektroenergetycznych do 15 000 V:

 • pod napięciem
 • przy wyłączonym napięciu
 • za pomocą technologii CT.

2. Usługi:

 • odkamienianie układów prowadzących wodę,
 • kondycjonowanie wody w pełnym zakresie,
 • dobór i montaż stacji uzdatniania wody,
 • dostawy systemów odwróconej osmozy,
 • chemiczne uzdatnianie wody kotłowej i chłodzącej,
 • chemiczne uzdatnianie wody przemysłowej,
 • regeneracja urządzeń mechanicznych nieingerencyjną metodą za pomocą stali plastycznych,
 • chemiczne czyszczenie walców chłodzących Kalandra,
 • chemiczne czyszczenie kotłów parowych,
 • chemiczne czyszczenie wymienników,
 • zaopatrzenie w urządzenia: transportu pionowego i poziomego typu elektrowciągi, suwnice itp., myjące typu stoły myjące, stanowiska myjące, myjnie ultradźwiękowe
 • chemiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych (wsparcie techniczne,dobór technologii)
 • usługi przemysłowe na zapytanie